کیف پاسپورت تبلیغاتی :

از دیگر هدایای تبلیغاتی مناسب برای تمام اقشار می باشد کیف پاسپورت تبلیغاتی می باشد .

کیف پاسپورت تبلیغاتی در ابعاد و اندازه های مناسب موجود می باشد که بسیار مناسب برای جمع آوری و جابجایی مدارک می باشد .

چاپ کیف پاسپورت تبلیغاتی در گروه تبلیغاتی نقش و نگار با استفاده از روش های داغی ، لیزر و… انجام می پذیرد که دوام بسیاری دارد .

در قسمت پایین می توانید نمونه هایی از کیف پاسپورت را مشاهده نمایید .